Roja
25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Rojas golfa klubs
 
http://www.roja.lv

Rojas Golfa Klubs

Atrašanâs vieta: Talsu rajons, Rojas pagasts

Bedrîšu skaits: 6

Kopçjais laukuma PAR 20

Atklâts 2007. gadâ.

Kluba biedri maksâ gada maksu, spçlç jebkurâ laikâ

Darba laiks: nav noteikts

Citas atpûtas iespçjas: peintbola spçle, laivu îre un krokets

Kontakti: Normunds Liepa (t. 28627919) vai Andris Vaidods (t. 29127477)

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē