Arhīvs
25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Treneru sistēma profesionāļu rokās

Latvijas profesionālo golferu asociācija jeb PGA Latvia ir kļuvusi par starptautiski atzītu un akreditētu organizāciju, kura pārraudzīs treneru darbību un gādās par savas cunftes atbilstību noteiktiem profesionāliem principiem. Tas nozīmē zināmu kārtību oficiāla trenera statusa iegūšanai un tiesībām izsniegt Zaļās kartes jaunpienācējiem golfa spēlē.

PGA Latvia ir organizācija, kas apvieno profesionālus trenerus un spēlējošus profesionāļus. To ir atzinusi gan Profesionālā golfa konfederācija (CPGA) jeb iepriekš Eiropas PGA, gan Latvijas Golfa federācija, kas treneru darba pārraudzības lietas deleģē Latvijas PGA.

Tādējādi PGA Latvia ziņā būs vietējās akreditācijas lietas, lai kāda persona sevi likumīgi varētu dēvēt par golfa treneri. PGA Latvia ģenerālsekretārs Valdis Liepiņš atzīst, ka nevienam nevar aizliegt sniegt padomus golfa spēlē, taču jautājums ir par to, vai visi apmācītāji ir uzskatāmi par golfa treneriem. Turklāt jārēķinās, ka, ņemot samaksu par apmācību golfa spēlē, persona zaudē amatiera statusu.

PGA Latvia tieksies panākt, lai publiskajā vidē sevi par golfa treneriem dēvētu tikai organizācijas atzīti speciālisti. Atbilstoši CPGA nostādnēm, tikai nacionālās profesionālo golferu organizācijas biedri ir tiesīgi izsniegt Zaļās kartes, kas būs vēl viens PGA Latvia darba lauks. PGA Latvia ziņā ir noteikt arī prasības saviem biedriem, piemēram, Latvijā, lai kļūtu par treneri, handikaps nedrīkst pārsniegt HCP 6. 

Latvijā pilntiesīgi var darboties arī citu valstu profesionālo golfa organizāciju biedri, taču PGA Latvia drīkst painteresēties, vai viņi ir izpildījuši saistības pret savu nacionālo asociāciju un ir aktīvi tās biedri. 

Pašlaik PGA LATVIA apvieno septiņus biedrus - līdzās Liepiņam organizācijā ir Artūrs Krukovs, Dāvis Puksts, Roberts Tiļuks, Guntars Dobelis, Ingars Matisons un Anna Diāna Švanka, kuras pārziņā arī ir jauno treneru kvalifikācijas pārraudzība. 

Pēdējās izmaiņas , 13.04.2021.

Komentāri[]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē