Arhīvs
5. Jûnijs, 2023. Igors, Margots, Ingvars
Pāru kaujas
rezultâti

Derību regulējums

Daudziem golferiem spēle bez derībām nešķiet īsti pilnvērtīga, un pret to nekas nav iebilstams arī R&A izdoto Amatiera statusa Noteikumu kontekstā. Taču ir noderīgi rūpīgi iepazīties ar Noteikumu tekstu, lai izvairītos no duāli interpretējamām situācijām, kas var ietekmēt spēlētāja amatiera statusu.

Arī R&A atzīst, ka derību joma ir ļoti sarežģīta striktai reglamentēšanai, un Noteikumi galvenokārt nosaka rīcības principus, nevis sniedz detalizētus priekšrakstus ar norādītām summām vai procentiem. Būtiskākie nosacījumi - neveidot naudas balvu fondu, ievērot pilnīgu brīvprātību derību slēgšanā un par derībām vienoties savējo lokā.

Amatiera statusa noteikumu pielikums

Golferis amatieris neatkarīgi no tā, vai viņš spēlē sacensībās vai atpūtai, golfu spēlē tā sniegto izaicinājumu dēļ, nevis kā profesiju vai finansiāla labuma gūšanai. Pārmērīga finansiāla interese amatieru golfā, ko var radīt dažu derību veidu slēgšana vai likmju likšana, var veicināt Noteikumu pārkāpšanu gan spēlē, gan manipulēšanā ar handikapiem, kas varētu kaitēt spēles vienotībai.

Ir atšķirība starp spēlēšanu uz naudas balvu (Noteikums 3-1), derību slēgšanu vai likmju  likšanu, kas ir pretrunā ar Noteikumu mērķi un tādām derību vai likmju likšanas formām, kas pašas par sevi nav Noteikumu pārkāpums. Golferim amatierim vai par sacensībām ar golferu amatieru līdzdalību atbildīgajai Komitejai jebkādu šaubu par Noteikumu pielietojumu gadījumā būtu jākonsultējas ar Pārraudzības organizāciju. Nepastāvot šādai padoma iespējai, ieteicams nepasniegt nekādas naudas balvas, lai tiktu nodrošināta Noteikumu ievērošana.

Pieņemamas derību formas
Nav iebildumu pret neoficiālu derību slēgšanu vai likmju likšanu, ja to gadījuma rakstura dēļ dara individuāli golferi vai golferu komandas. Nav iespējams precīzi definēt neoficiālu derību slēgšanu vai likmju likšanu, taču šādā derību slēgšanā vai likmju likšanā konsekventi būtu ievērojamas sekojošas iezīmes:

• spēlētāji viens otru labi pazīst,
• dalība derībās vai likmju likšanā nav obligāta un ietver tikai spēlētājus,
• vienīgais spēlētāju laimētās naudas avots ir no pašiem spēlētājiem, un
• iesaistītais naudas daudzums netiek uzskatīts par pārmērīgu.

Neoficiālas derības vai likmju likšana ir pieņemama ar nosacījumu, ka primārais spēles  mērķis ir prieka, nevis finansiāla labuma gūšana.

Nepieņemamas derību formas
Nav atbalstāmas citas derību vai likmju likšanas formas, kas paredz prasību spēlētājiem piedalīties (piem., obligāts totalizators), vai arī potenciāli var iesaistīt ievērojamas naudas summas (piem., kalkutas un izsoles totalizatori, kur spēlētāju vai komandu pārdod izsolē)

Citādi ir sarežģīti precīzi nodefinēt nepieņemamas derību vai likmju likšanas formas, taču šādā derību slēgšanā vai likmju likšanā izpaužas iezīmes, kuru skaitā ir:

• derībās vai likmju likšanā iespējams piedalīties tiem, kuri nepiedalās spēlē,
• iesaistītais naudas daudzums tiek uzskatīts par pārmērīgu.

Golfera amatiera piedalīšanās neatbalstāmās derībās vai likmju likšanā var tikt uzskatīta par esošu pretrunā ar Noteikumu mērķi (Noteikums 7-2) un var apdraudēt viņa Amatiera statusu.

Turklāt nav atļauti organizēti pasākumi ar mērķi vai nodomu veicināt naudas balvu veidošanu. Golferiem piedaloties šādos pasākumos bez iepriekšējas neatsaucamas atteikšanās no tiesībām uz balvu naudu, tiek uzskatīts, ka viņi spēlē uz balvu naudu, pārkāpjot Noteikumu 3-1.

Noteikums 3-1

3-1. Spēlēšana par naudas balvām
Golferis amatieris nedrīkst spēlēt golfu par naudas balvu vai tās ekvivalentu mačā, turnīrā vai paraugspēlē.
Golferis amatieris tomēr drīkst piedalīties golfa mačā, turnīrā vai paraugspēlē, kur tiek piedāvātas naudas balvas vai tās ekvivalents, ja vien pirms dalības viņš atsakās no tiesībām šajā pasākumā saņemt balvu naudu.

Izņēmums: Ja naudas balvu golfa raundā piedāvā par bumbiņas iesišanu bedrītē ar vienu sitienu (hole in one), no golfera netiek prasīts pirms sacensībām atteikties no tiesībām pieņemt šo naudas balvu.

Pēdējās izmaiņas , 05.06.2013.

Komentāri[]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē