Arhīvs
28. Janvāris, 2020. Kārlis, Spodris
Pirmsziemas klasika
rezultāti


      

"Ozo" finišs, "Viesturos" zelta lapas (2)

Vēl pirms dažām dienām runas par sezonas slēgšanu škita visai abstraktas un no klimatiskās realitātes šķirtas, taču jaunākās laika ziņu tendences ļauj noprast, ka dabu uz ilgu laiku vis nepiemānīt. Taču iespējas uzspēlēt turnīros šajā nedēļas nogalē vēl būs vairākas, jo "Ozo" laukumā sestdien slēgs sacensību sezonu, bet svētdien "Viesturos" risināsies Dzelteno lapu kausa izcīņa.

"Ozo" sezonas noslēguma turnīrs tradicionāli būs komandu sacensības, golferiem piesakot brīvi nokomplektētus kvartetus, kurus vērtēs ne tikai pēc rezultātiem, bet arī pēc nosaukuma un vizuālā tēla. Savukārt uzvarētājus noteiks scramble neto spēlē, kurā būs spēkā arī daži papildu nosacījumi. Piemēram, komandas rezultātā jābūt ieskaitītiem vismaz trim katra dalībnieka sitieniem no tee.

Pēc sacensībām notiks "Ozo" sezonas noslēguma neformālā daļa ar gada nomināciju nosaukšanu un īpašām atlaidēm "Ozo" veikalā.

Savukārt "Viesturos" šosezon vēl ieplānoti vairāki turnīri, un Dzelteno lapu kausa izcīņā spēlēs komandu foursome. Tātad, nevis izvēloties labāko bumbiņu, bet gan komandas dalībniekiem pamīšus spēlējot vienu bumbiņu līdz bedrītei. Sitieni no tee komandas dalībniekiem jāveic pamīšus.

Zīmīga "Viesturos" būs arī sestdiena, kad varēs izspēlēt Sestdienas reitinga tūres pēdējo posmu.

Ozo Golf Club Sezonas noslēguma turnīrs

2011. gada 8. oktobrī, plkst. 9:00

Sacensību nolikums

1. Sacensību vieta un laiks:

Sacensības notiek Ozo Golf Club golfa laukumā 2011. gada 8. oktobrī.

2. Sacensību formāts un noteikumi:

2.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba un Ozo Golf Club apstiprinātiem golfa noteikumiem.

2.2. 18 bedrīšu sitienu spēle.

2.3. Sacensības notiek komandu konkurencē (4 cilvēku komandā). Formāts – scramble (HCP netto ).

2.4. Noteikumi: Komandas tiek sadalītas pa pāriem un izlozētas pa bedrītēm. Katrs no komandas pāriem spēlē scramble. Pēc 18 bedrīšu izspēles abu pāru rezultāts tiek summēts un atņemts komandas HCP (komandas HCP aprēķina formula - 10 procentu no visu četru spēlētāju summas; proti, ja komandas HCP summa četriem spēlētājiem ir 84, tad komanda sacensībās piedalās ar HCP 8,4).

Papildnosacījumi no tee:

Spēles laikā komandā obligāti jāizvēlas kā minimums katra spēlētāja 3 tee sitieni.

PIEMĒRS. Ja komanda nav izvēlējusies nevienu spēlētāja A tee sitienu līdz 16. bedrītei, tad 16., 17., 18. bedrītē komanda ir spiesta turpināt spēli pēc spēlētāja A tee sitiena (spēles kartiņā komandai jāatzīmē, kādās bedrītēs, kurš spēlētājs ir veicis tee sitienu).

No fairway un grīna sitienu kārtību izvēlas. (No fairway bumbiņu noliek ne tālāk kā 15 cm no iepriekšējā sitiena vietas). Ja bumba tiek spēlēta no „rafa”, tad bumbiņa jādropē „rafā”. Bunkurā otro bumbu jādropē. Rezultāts tiek fiksēts tad, kad kāda no bumbām ir bedrītē.

PIEMĒRS. Spēlētājs A ripina uz „birdie put”. A izsit nedaudz garām pēc tam uzreiz pienāk un ieripina bumbu bedrē (it kā nodrošinot komandai „par”) nepagaidījis, kamēr citi izspēlēs iepriekšējo sitienu. Šai gadījumā komanda sev ieraksta „par”.

2.5. Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).

2.6. Slope tiek piemērots

2.7. HCP kartes obligātas

3. Komandas:

3.1. Komandas sastāda paši sacensību dalībnieki. Komandas HCP veido 10 procentu no visu (četru) dalībnieku HCP summas. Piemēram: spēlētāja A handikaps – 6, B – 13, C- 21, D – 36. Summa – 76. Komanda piedalās sacensībās ar HCP 7,6. Katrā komandā var spēlēt arī viens profesionālis, bet tādā gadījumā komandas spēlētāju kopējā HCP summa nedrīkst būt augstāka kā HCP 50.

3.2. Komandā kopā var spēlēt gan sievietes, gan vīrieši, ( sievietes spēlē no sarkanajiem „tee”, vīrieši no dzeltenajiem „tee”). Latvijas junioru izlases dalībnieki un profesionāļi spēlē attiecīgi no dzeltenajām (dāmas) un baltajām (kungi) izsitiena vietām.

3.3. Katra komanda startē zem oriģināla nosaukuma.

3.4. Tiks novērtēts arī komandas nosaukumam atbilstošs tēls.

4. Starta laiks visiem vienlaicīgi (shot gun) pulksten 9.00 saskaņā ar bedrīšu izlozi.

4.1. Reģistrēšanās ne vēlāk kā 30 minūtes pirms starta laika kluba recepcijā.

5. Pieteikšanās sacensībām līdz 6.10.2011 plkst. 15.00 Ozo Golf Club recepcijā. Komandu skaits ierobežots – 24.

6.Vietu dalīšana. Sacensībās uzvar tā komanda, kas uzrāda labāko rezultātu pēc HCP netto (stroke mīnus komandas HCP). Ja komandām ir vienāds rezultāts, notiek pārspēle uz 13. bedrītes. Uzvar tā komanda, kuras spēlētājs piesit tuvāk bedrītei no „tee”.

7. Tiesāšana:

Tiesnešu kolēģija – Armands Puče, Gunita Keiriša.

8. Dalības maksa:

Kluba biedriem, RGS audzēkņiem, Latvijas Juniora izlasei un sezonas karšu īpašniekiem – Ls 15.

Pārējiem – green fee + Ls 15,- Pēc sacensībām noslēguma pasākums Ozo Golfa klubā: 2011. gada nomināciju apbalvošana, direktora Armanda „Lielās rudens atlaides” Ozo veikalā un citas jautrības. 

Dzelteno lapu kauss 2011

SACENSĪBU NOLIKUMS - 2

1.Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma ,,Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2.Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi sestdien, 2011.gada 09.oktobrī.

3. Dalībnieki

3.1 Spēlētājiem 2011. gada HCP kartes obligātas.

3.2. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.Sacensību formāts un noteikumi

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Spēles formāts – komandas sacensības, pāru spēle, Foursome (A group of four golfers playing only two balls. A pair of the players from a team and player alternate shots. The match can be scored as match play, stroke play or as a stableford. – pārī divi spēlētāji spēlē ar vienu bumbu) 18.bedres. Pirmo sitienu no izsitienu vietas viens sāk no nepāra, otrs no pāra bedrītēm.

Komandā 2 spēlētāji.

4.3. Komandas kopējais HCP ir 50% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

4.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās, jaunieši un jaunietes (līdz 12 gadiem) - Sarkanās.

4.5. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.6. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.7. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts komanda ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.8. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.9. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

5.Pieteikšanās un izloze

5.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2011.g.06.oktobrim, plkst. 18.00, mob.tel.26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2011.gada 06.oktobrī plkst.18.00.

6.Starta laiks

6.1.Starts notiks plkst. 10:00 saskaņā ar izlozi vienlaicīgi no visām bedrītēm. Informācija - www.golfs.lv vai mob.tel.26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7.Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam – 15.- Ls

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2011. gada biedra kartes obligātas). Golfa Kluba Viesturi kluba biedriem – bērniem un Viesturu golfa skolas audzēkņiem – 5,- Ls.

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi Mārtiņa Sirmā restorāns .

7.4. Green fee maksa speciāli šim turnīram – pieaugušajiem 12,- Ls

- jauniešiem līdz 18.gadiem 6,- Ls

8.Apbalvošana

8.1. Balvas saņem komandas, kuras iegūs 1., 2., un 3. vietu

8.2. Apbalvo tālāko sitienu

Dāmām – 8./17.bedrite

Kungiem – 5./14. bedrīte

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes.

8.4. Apbalvo tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.


Sacensību orgkomiteja

Pēdējās izmaiņas , 05.10.2011.

Komentāri[0]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē