Arhīvs
2. Marts, 2021. Lavīze, Luīze, Laila
Pirmsziemas klasika
rezultāti


      

Puksts atkal amatieris

Pāris gadus pabaudījis profesionālā golfa cieto garozu, Dāvis Puksts nu ir atguvis pilntiesīga amatiera statusu, un turpmāk var piedalīties visās amatieru sacensībās. Par amatieri Puksts kļuvis pēc nogaidījuma perioda, kura laikā viņš nepiedalījās sacensībās profesionāļu ieskaitē, kā arī golfa laukumā nekonkurēja ar amatieriem.

LGF Amatiera statusa komiteja atzina par iespējamu sākotnēji noteikto viena gada nogaidījuma periodu Pukstam pēc viņa lūguma nedaudz samazināt. Tā kā nogaidījuma termiņš tika samazināts par vienu mēnesi, Puksts tagad atkal ir amatiera statusā.

LGF komiteja izanalizēja Puksta sniegtā situācijas izklāsta būtību un atbilstību Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātajiem Golfa noteikumiem un Amatiera statusa noteikumiem. Ņemot vērā citās valstīs izveidojušos praksi, vairāki faktori veicināja pozitīva lēmuma pieņemšanu.

Puksts amatiera statusa noteikumu pārkāpuma situācijā atradies tikai divus gadus, kas uzskatāms par relatīvi īsu laikaposmu. Turklāt profesionāla golfera statusā Puksts nav ticis pie būtiskiem panākumiem, un viņa gūto naudas balvu kopējais apjoms nav lielāks par aptuveni 500 latiem.

Tika ņemts vērā, ka R&A un Eiropas Golfa asociācija (EGA) ir pielaidīgāka pret jauniem spēlētājiem, kuri iepriekš nekritiski izvērtējuši savas izredzes profesionāļos un amatiera statusu atgūst pirmo reizi. Lai gan oficiāli tas attiecināms uz spēlētājiem līdz 21 gada vecumam, Latvijā kā jaunā golfa valstī ar nelielu pieredzi amatieru un profesionālā golfa specifikā, pretimnākšanu varētu būt pelnījuši arī jaunie golferi, kas par dažiem gadiem noteikto vecuma robežu pārsnieguši.

Pirms lēmuma pieņemšanas LGF Amatiera statusa komiteja vēl apspriedās ar LGF Noteikumu konsultantu Jorgen Jarve, kurš atbalstīja amatiera statusa atgūšanas nogaidījuma perioda samazināšanu Pukstam.

Līdz ar amatiera statusa atgūšanu Puksts LGF handikapa sistēmā iekļaujas ar handikapu +1,3, kas viņam līdz šim reģistrēts un uzturēts ASV Golfa asociācijas (USGA) handikapa sistēmā.

Pēdējās izmaiņas , 04.08.2010.

Komentāri[0]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē