Latvija
18. Jūnijs, 2021. Alberts, Madis
Latvijas midamatieru un senioru "Open", 2.diena rezultāti


      

Turnīrs studiju biedriem

Jauns turnīrs sestdien risināsies "Ozo Golf" laukumā, komandu formātā sacenšoties dažādu skolu un augstskolu absolventiem. Vienā komandā ir aicināti apvienoties četri kādas konkrētas skolas biedri, taču maksimālais vienas skolas komandu skaits nav ierobežots, kamēr tas nepārsniedz nolikumā norādītās kopējā dalībnieku skaita iespējas. 

Sacensības risināsies divos ieskaites formātos - sitienu spēlē un stableford. Sitienu spēlē komandas rezultāts būs trīs labāko individuālo rezultātu summa. Stableford ieskaitē summēs visu četru komandas golferu rezultātus. 

UNIVERSIADE BY G4S

2020. gada 4. jūlijā, plkst. 8:00

1. Sacensību vieta un laiks:

Sacensības notiek Ozo Golf Club golfa laukumā 2020. gada 4. jūlijā. Sākums plkst. 8:00 no 1. un 10. bedrītes saskaņā ar izlozi.

2. Dalībnieki:

2.1. Sacensības notiek komandu ieskaitē. Komandu veido 4 spēlētāji, kas mācījušies un pabeiguši vienu un to pašu mācību iestādi (vidusskolu, augstskolu, koledžu, akadēmiju utml.). Piemēram, golfa spēlētāji, kas mācījušies Rīgas 1. ģimnāzijā un to veiksmīgi absolvējuši, var veidot komandu, kurā būtu ne vairāk par 4 spēlētājiem. No vienas mācību iestādes var būt vairākas komandas. Katrai komandai nosaukumā jāietver mācību iestādes nosaukums un izdomāts komandas nosaukums. Piemēram: LU/Koju nabagi… (Jānis Ozols, Mārtiņš Bērziņš, Andris Eglis, Jānis Rainis).

2.2. Spēlētājiem HCP kartes obligātas.

2.3. Kopējais komandu skaits - ne vairāk par 25 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

2.4. Piedalās tikai amatieri.

3. Sacensību formāts un noteikumi:

3.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba un Ozo Golf Club apstiprinātiem golfa noteikumiem.

3.2. Sacensības notiek divās ieskaitēs – sitienu spēlē un stableford.

Sitienu spēlē: uzvar tā komanda, kura savāc labāko (mazāko) sitienu skaitu, izspēlējot 18 bedrītes. Tiek summēti komandas trīs labākie rezultāti (no četriem).

Stabledord ieskaitē: uzvar tā komanda, kura savāc visvairāk stableford punktu, izspēlējot 18 bedrītes. Tiek summēti komandas visu četru spēlētāju rezultāti.

Ja spēlētājam mainījies HCP, par to jāinformē sacensību organizatori pirms sacensību sākuma.

Katrā no ieskaitēm tiek apbalvotas trīs labākās komandas.

3.3. Noteikumi: Spēles laikā komandas tiek sadalītas pa divi. Piemērs: vienā flaitā spēlē 2 spēlētāji no LU/Koju nabagiem, 2 spēlētāji no – 1.ģimnāzijas/Cipargalvām. Atrodoties laukumā un izspēlējot bedrīti, vienas komandas spēlētāji var viens otram palīdzēt, piemēram, meklējot ripināšanas taisnāko līniju utml. Par to sodi netiek doti.

3.4. Pēc sacensībām katras komandas spēlētājs nodod savu spēles karti sacensību komitejai Kluba recepcijā, rezultātu apkopošanai.

3.5. Dāmas spēlē no sarkanajiem “tee”, kungi no dzeltenajiem “tee”. Seniori (kungi) no 65 gadu vecuma – no zilajiem “tee”.

3.6. Izspēlējot bedrīti Nr.16, jāņem vērā, ka kompānija FedEx trīs veiksmīgākajiem spēlētājiem pasniegs balvas. Veiksminieki tiks noteikti izlozes kārtībā – piedalās tie, kas 16. bedrīti nospēlējuši ar PAR vai labāk.

3.7. Stableford ieskaitē, vienāda rezultāta gadījumā, uzvarētājs tiek noteikts pēc komandas stableford punktu summas laukuma pēdējās deviņās bedrītēs (10-18). Ja summas ir vienādas, tiek ņemtas vērā laukuma pēdējās sešas bedrītes (13-18). Ja arī summas sakrīt – pēdējās trīs (16-18). Atkārtota rezultāta gadījumā – punktu skaits pēdējā bedrītē (18). Ja uzvarētāju arī pēc tam nevar noteikt, tiek atkārtoti izspēlēta 18. bedrīte pēc “pēkšņās nāves principa”. Sitienu spēles ieskaitē, vienāda rezultāta gadījumā, notiek pārspēle 13. bedrītē, kurā piedalās visi komandas spēlētāji, summējot izpildīto sitienu skaitu.

3.8. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.Pieteikšanās un izloze:

4.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2020. gada 2. jūlijam plkst. 15:00 pa e-pastu ozogolf@apollo.lv, vai pa tālr. 67394399. Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2020. gada 2. jūlijā plkst. 15:00.

5. Starta laiki:

Starts notiks saskaņā ar izlozi.

6. Dalības maksa:

6.1. Kluba biedriem – EUR 20.-

6.2. Sezonas karšu īpašniekiem un RGS audzēkņiem – EUR 30.-

6.3. Pārējiem – green-fee EUR 30,- + dalības maksa EUR 30,-

Ozo Golf Club sacensību komiteja

Pēdējās izmaiņas , 29.06.2020.

Komentāri[0]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē