Latvija
4. Jūnijs, 2020. Elfrīda, Sintija, Sindija, Frīderika, Gaigala
Pavasarī aicina Jūrmalas laukumi


      

Uz grīniem bez kartēm

Angļu valodā golferi jau var iepazīties ar jaunajiem Noteikumiem, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī, bet interpretāciju precizēšana dažos jautājumos vēl turpinājās. R&A un USGA pirmdien publicēja saskaņotu viedokli par grīnu informācijas materiāliem, aizliedzot spēlētājiem lietot smalka mēroga grīnu kartes.

Pārraudzības organizācijas uzsver, ka golfā izšķirošs faktors ir spēles prasmes un māka pieņemt pareizus lēmumus, tādēļ tiek noteikti ierobežojumi informācijas materiālu pielietošanai. 

Izstrādātā Noteikuma 4.3 (Aprīkojuma pielietošana) interpretācija paredz noteiktus ierobežojumus elektronisku vai drukātu grīnu karšu lietošanā raundā, lai spēlētājs nesaņemtu nesamērīgu palīdzību grīnu nolasīšanā un līdz ar to arī spēles līnijas noteikšanā. Spēlētājam arvien būs tiesības lietot paša vai sava kedija sagatavotus informācijas materiālus, kam arī noteikti zināmi ierobežojumi.

Golferu tiesības lietot jebkādu informāciju par ripināšanas grīniem ierobežos šādi nosacījumi:

  • Jebkādam ripināšanas grīna attēlam jābūt mērogā ne lielākā kā 1:480 (mēroga ierobežojums)
  • Drukātam ripināšanas grīna attēlam vai kartei maksimālais lielākais izmērs ir 4,25x7 collas jeb 11,5x18,5 cm (izmēra ierobežojums). Bedrīšu izvietojuma norādēm ir atļauts vienā lapā iekļaut deviņu vai vairāk bedrīšu attēlus, ja katra ripināšanas grīna attēls atbilst mēroga ierobežojumiem 
  • Nav atļauts lietot optiskas palielināšanas ierīces informācijas par ripināšanas grīniem iegūšanai, izņemot spēlētāja normāli lietotas brilles vai kontaktlēcas
  • Ar roku zīmēta vai rakstīta informācija par ripināšanas grīniem ir atļauta tikai grāmatiņā vai uz papīra, kas atbilst izmēra ierobežojumiem, un pierakstiem vai zīmējumiem jābūt paša spēlētāja un/vai viņa kedija veiktiem.

Tādi paši ierobežojumi attiecas uz jebkādu elektroniski vai digitāli iegūtu ripināšanas grīnu informāciju. Spēlētājs arī būs pārkāpis Noteikumu 4.3, ja kādā ierīcē palielinās grīnu attēlu virs atļautā mēroga un/vai izmēru limita. 

R&A un USGA turpinās novērot situāciju un nākotnē varētu precizēt Noteikuma 4.3 interpretācijas.

Pēdējās izmaiņas , 15.10.2018.

Komentāri[0]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē