Arhīvs
13. Jûlijs, 2024. Margrieta, Margarita, Pērle
Pāru kaujas
rezultâti

Tenisā čempions, golfā - starp labākajiem

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!
  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē