25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Ingars Matisons un Paula Egle kļūst par Latvijas Pļavu golfa čempioniem

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!
  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē