Arhīvs
20. Janvâris, 2022. Oļģerts, Orests, Aļģirts, Aļģis
Sezonas noslēguma kauss
rezultâti


      
Kristai +7x2

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!




  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē