Latvija
26. Marts, 2019. Eiženija, Ženija, Emānuels, Dauģirts
Sezonas noslēguma kauss
rezultāti


      

Federācijas satrauc ministrijas plāni

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekts sertifikācijas reformēšanā paredz liegt par treneriem strādāt lielākajai daļai C kategorijas trenera sertifikātu ieguvušajiem speciālistiem, kam vienīgais risinājums būs studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tā ir vienīgā augstskola, kas nodrošina izmaiņu projektā paredzēto izglītību.

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) kopsapulcē aizvadītajā nedēļā pret pārmaiņu plānu iebilda sporta nozares pārstāvji, aicinot nesagraut gandrīz 15 gadus pastāvējušo treneru sertifikācijas kārtību, tā vietā uzlabojot esošo sistēmu un ieviešot tajā būtisku kontroles mehānismu, vēstīja LSFP.

Pēc šobrīd spēkā esošā regulējuma, lai strādātu par treneri, nepieciešams sertifikāts. Izņēmums ir sporta studiju programmu absolventi, kas pirmos piecus gadus pēc diploma iegūšanas ir tiesīgi strādāt bez sertifikāta. Ar atsevišķiem nosacījumiem tiesības strādāt par treneri var saņemt sporta studiju otrā kursa studenti.

Sporta trenerus pēc sertifikācijas iedalās trīs kategorijās - uz A un B kategorijas sertifikātu var pretendēt speciālisti ar augstāko izglītību sportā, turklāt A kategorijai nepieciešami arī audzēkņu augsti sasniegumi sportā. Savukārt C kategorijas sertifikātu var saņemt, apgūstot profesionālās pilnveides programmas un nokārtojot sertifikācijas eksāmenu LSFP. Visos gadījumos nepieciešams saņemt arī attiecīgā sporta veida federācijas atzinumu.

LSFP kopsapulces dalībnieki aicināja IZM izveidot darba grupu situācijas izpētei un noteikumu projekta izstrādei, lai sasniegtu gan augstus treneru kvalifikācijas standartus, gan nodrošinātu regulējuma kvalitatīvu izpildi, vienlaikus būtiski nepalielinot birokrātisku un administratīvu slogu.

Kopsapulcē tika uzsvērts, ka piedāvātais regulējums vēl vairāk apgrūtina treneru darba atbilstības un kvalitātes uzraudzību, turklāt piedāvātais regulējums neatrisina nevienu no C kategorijas programmas sākotnējiem uzdevumiem – atvieglot pieredzējušu speciālistu piesaisti, mazināt nesertificēto treneru skaitu un kopumā mazināt sporta speciālistu trūkumu. Jaunais regulējums negarantētu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanos, bet vēl vairāk ierobežotu iespējas kļūt par sporta veida treneri, kas ir pretrunā ar nepieciešamību aizpildīt vakantās treneru vietas.

Pēdējās izmaiņas , 19.03.2018.

Komentāri[0]
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē