23. Oktobris, 2021. Dainis, Severīns, Daina, Dainida
Stokker rudens kauss
rezultâti


      
Bulkovskai uzvara Spānijas čempionātā

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!




  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē